Personvernerklæring

Hvem vi er

Vi er Lofoten Web Jarl Salomonsen, org.nr. 912369552.

Adresse: Skjerpveien 173, 8360 Bøstad

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger om våre kunder. Det vi samler inn av personopplysninger er det som trengs ved f.eks. domeneregistrering. Det er navn, adresse, telefon og e-post. For privatpersoner som skal registrere domener samler vi inn Norids personidentifikator, PID. Vi samler inn noen brukerkontoinnstillinger som brukernavn og hvilke tjenester som benyttes.

Grunnen til at vi samler inn disse personopplysningene er for å få registrert domener.

Kommentarer

I systemene vi bruker er det mulig å finne IP-adresse fra brukere.

Media

Innsamling av media begrenses til bilder, lyd og video som vi mottar fra kunder når vi produserer websider for dem. Med mindre annet er avtalt vil disse være offentlig tilgjengelig.

Kontaktskjemaer

Vi bruker kontaktskjemaer i forbindelse med domeneregistrering og i generell kontakt som kunder gjør med oss. Innholdet fra kontaktskjema sendes pr. e-post til Lofoten Web. Dette innholdet blir ikke brukt i noen form for markedsføring, men vil være til hjelp for å yte god kundeservice.

Informasjonskapsler

Vi bruker ikke informasjonskapsler.

Analyse

Vi samler ikke inn noen analyseinformasjon om våre brukere.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler nødvendige opplysninger med leverandører av de ulike tjenestene. Dette på grunn av at vi kjøper alle våre servertjenester av andre. Vi har faste leverandører av disse tjenestene.

Ved purring/inkasso av manglende betaling deles informasjon om kunder med inkassobyrå.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å ha ut fra de formål de er lagret for blir slettet fortløpende.

Lofoten Web lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgiving. Kunder som sletter tjenester eller som sier opp kundeforholdet vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysninger, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse bli lagret i inntil ti år.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg

Som kunde kan du når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan til enhver tid se og redigere dine personopplysninger i vårt kontrollpanel.

Hvor dine opplysninger sendes

For kunder som får registrert utenlandske domener sendes navn/firmanavn, adresse, telefon og e-postadresse til firmaet som står bak de ulike typer av domener. I et Whois-oppslag vil disse opplysningene ikke være synlige for publikum.

Kontaktinformasjon

For kontakt, bruk e-post til post@lofotenweb.no eller kontaktskjemaet på våre hjemmesider www.lofotenweb.no

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Opplysninger på kontoen til kundene er passordbeskyttet. Kontoens passord blir lagret med enveis kryptering.

Våre rutiner for datalekkasjer

Dersom Lofoten Web får kunnskap om at det har forekommet datalekkasjer eller brudd i sikkerhetssystemene vil vi underrette berørte kunder skriftlig pr. e-post eller SMS slik at kunden kan iverksette nødvendige tiltak for å begrense skader.