Bærekraftige hjemmesider

Lofoten Web kan lage bærekraftige hjemmesider som har minimalt fotavtrykk på miljøet. Under produksjon vil det ikke være noen målbare økninger av verken klimagasser eller andre skadelige utslipp.

Vi bruker datasenter som er ISO-sertifisert, er ledende i Norden på bærekraftig drift, garanterer 100% fornybar energi, og reduserer energiforbruket med inntil 25% sammenlignet med andre datasentre.

Det prisvinnende datasenteret har operert i over 17 år uten ett eneste sekund nedetid!

Hjemmesidene vi lager er responsive, det vil si at de fungerer like godt både på pc som på mobiltelefon. Vi bruker gode publiseringsløsninger som Joomla og WordPress, som er de mest populære publiseringsløsningene i verden i dag.

Bruk skjemaet under hvis du er interessert i å få laget nye hjemmesider.

Bestilling hjemmeside

Ønsker du å få tilbud på nye hjemmesider kan du bruke dette skjemaet.