Ofte stilte spørsmål

Slik benytter du SRV-records

Hva er en SRV-Record?

En "Service record" eller tjeneste peker, er en post i DNS som inneholder pekere til servere som har spesielle tjenester. Enkelte internett protokoller som "Session Initiation Protocol (SIP)" og "Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)" krever ofte SRV til å være satt opp.
Hvordan er SRV-formatet?

_Service._proto.name TTL class SRV priority weight port target


Hvordan setter jeg opp en SRV-Record i kontrollpanelet?

Velg 'Domenenavn' fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på.
Velg 'Redigere DNS' fra undermenyen.
Klikk 'Ny post'.

Du må nå angi innholdet for posten. Eksempeldata:
  1. Navn: _sip._tcp.sysedata.no - ( _tjeneste._protokoll.domene.no )
  2. Type: SRV
  3. Innhold: 0 5060 voip.sysedata.no. - ( prio port hostnavn.domene.no )
  4. Prio: - ( Prio blir spesifisert i feltet "Innhold". Skal stå tomt her ).
  5. TTL: 10800
  6. Klikk 'Lagre'


 Sist oppdatert Thu, 15 May 2014 01:00

Please Wait!

Please wait... it will take a second!