Ofte stilte spørsmål

Skal jeg velge Windows eller Linux webhotell?

Det kommer an på hva slags websider du skal ha. Mange ganger står det hvilke krav til webserver som settes for de ulike ferdige systemene. Skal du f.eks. ha et CMS-system som Joomla eller WordPress, eller andre PHP-baserte systemer, så velger du Linux webhotell. Skal du ha DotNet eller ASP-baserte systemer velger du Windows webhotell. Skal du kun kjøre med rene HTML-baserte sider, så spiller det ingen rolle hvilken type webhotell du velger.


 Sist oppdatert Fri, 9 May 2014 01:00

Please Wait!

Please wait... it will take a second!