Ofte stilte spørsmål

E-postservere

Server for innkommende epost: innpost.sysedata.no
IMAP-Port: 143
POP3-Port: 110
Krever passordgodkjenning.
Brukernavn: Hele epostadressen (din@epostadresse.no)

Server for utgående epost: utpost.sysedata.no
SMTP-Port: 587
Krever passordgodkjenning.
Samme brukernavn og passord som for innkommende server.


 Sist oppdatert Mon, 28 Apr 2014 01:00

Please Wait!

Please wait... it will take a second!